COVS Nederland

Wat doet de COVS voor haar leden?

  • Behartigt de belangen van de KNVB- en Verenigingsscheidsrechter.
  • Werkt op basis van een werkovereenkomst nauw samen met de KNVB.
  • Bespreekt met de KNVB alle zaken die betrekking hebben op het functioneren van de scheidsrechter.
  • Is vertegenwoordigd in de Werkgroep Scheidsrechters Amateurvoetbal, in de commissie scheidsrechtersopleidingen en in de scheidsrechters- en spelregelcommissie zaalvoetbal.
  • Organiseert voor alle scheidsrechters jaarlijks de conditietesten.
  • Heeft een eigen blad “De Scheidsrechter”, dat op moderne wijze informatie verschaft over de activiteiten.
  • Heeft een juridisch adviseur, die indien nodig adviezen verstrekt en bijstand verleent.
  • Organiseert spelregelwedstrijden voor haar scheidsrechters en jeugdige voetballers van voetbalverenigingen.
  • Organiseert eigen voetbaltoernooien, zowel op het veld als in de zaal.